top of page

 

Ondernemingsraad (OR)

 

De ondernemingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijf en van de werknemers (vakbondsafgevaardigden). In de OR geeft de werkgever de financiële en economische toestand van het bedrijf en info over de tewerkstelling.

De OR geeft advies (maar beslist niet mee) over allerlei kwesties, zoals ontslagen en aanwervingen, vorming, herstructureringen enz. De OR bepaalt mee het arbeidsreglement, de verlofperiodes ... (meer info over de OR).

 

ACV PULS is vertegenwoordigd in de OR met:

     

     - David D'Hoe

     - Peter Duytschaever​

     - Silvia D'Haenens

 en als plaatsvervangende afgevaardigden :​

     

     - Christine Van De Velde

      - Yvan Carlier

Gegevens van onze vakbondsafgevaardigden

bottom of page