top of page

ACV-PULS en ACV

 

ACV-PULS in een notendop

 

Zowat 325.000 mensen in Vlaanderen en Brussel zijn al aangesloten bij ACV-PULS. Daarmee is ACV-PULS de grootste vakbond voor bedienden en kaderpersoneel in België. ACV-PULS is bovendien een deel van het ACV, dat de belangen behartigt van 1,6 miljoen werknemers in ons land.

ACV of ACV-PULS?

 

Bij het ACV en ACV-PULS kan je met verschillende vragen terecht:

  • ACV-PULS: vragen over je tewerkstelling

  • ACV: vragen over sociale zekerheid (werkloosheid …), lidmaatschap

 

Vanwaar die opdeling? 

De christelijke vakbond ACV bestaat uit verschillende ‘centrales’ die de belangen van hun leden behartigen. Veelal zijn die ‘centrales’ actief binnen één of meerdere bedrijfstakken. ACV-PULS is een beetje een uitzondering en komt op voor alle aangesloten bedienden en kaderleden , ongeacht de sector waarin ze werken. Ben je bediende of kaderlid in een winkel, een kantoor, een bank of nog een andere onderneming of ben je bediende, arbeider of kaderlid in de zorgsector? ACV-PULS neemt het voor je op! 

 

Voor de dienstverlening aan de leden werken het ACV en ACV-PULS nauw samen. Er zijn goede onderlinge afspraken over wie welke taken op zich neemt. 

 

Alles wat te maken heeft met je tewerkstelling als bediende (of arbeider in de non-profit), is het terrein van ACV-PULS. Logisch, want als gespecialiseerde bediendencentrale zijn wij beter op de hoogte van de concrete afspraken en regelingen die in de verschillende sectoren zijn gemaakt voor bedienden. Met vragen over loon, arbeidsduur, vakantiedagen, vakantiegeld, tijdkrediet, educatief verlof, ontslag, brugpensioen en noem maar op, ben je dus bij ons aan het juiste adres. 

Je vindt onze medewerkers in regionale secretariaten in de grote Vlaamse centrumsteden. Een overzicht vind je op www.hetacv.be/acv-puls

 

Het ACV is dan weer meer vertrouwd met de sociale zekerheid. De werkloosheid is daar het belangrijkste voorbeeld van. Voor vragen over je uitkering of je rechten als werkloze is het ACV je aangewezen partner. 

Het ACV beheert ook je lidmaatschap. Niet alleen betaal je de ledenbijdrage aan het ACV, maar zij houden ook administratief je dossier in orde. Als je dus verhuist of van werk verandert, geef je best een seintje aan het ACV. 

Het ACV heeft dienstencentra in talloze gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Een overzicht vind je op www.hetacv.be

 

Als je niet goed weet waar je met je concrete vraag terecht kunt, kan je ons steeds contacteren. We proberen je altijd verder te helpen. 

bottom of page