top of page

 

Comité voor preventie en bescherming op de werkplaats (CPBW)

 

Het CPBW bestaat ook uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en waakt over het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun dagdagelijkse taak. Het gaat over een goede en veilige werkplek, het voorkomen van ongevallen, stress, pesten op het werk enz.  (meer info over het CPBW)

 

ACV PULS zetelt in het CPBW met:

  • Yvan Carlier

  • Silvia D'Haenens

  • Verrou Isabelle

  • Christine Van De Velde

 

 en als plaatsvervangende afgevaardigden :

  • Kurt Geyssens

  • Gerrit De Decker

  • Ward Leybaert

 

 

Gegevens van onze vakbondsafgevaardigden

 

bottom of page