top of page

Lid worden?

Neem contact op met ons, wij regelen je lidmaatschap of vul het "inschrijvingsformulier via Excel" of "inschrijvingsformulier via PDF" in en bezorg het ons terug via email of binnenpost 01/1/01.

Je kan ook lid worden via www.acv-puls.be

10 goede redenen om lid te worden

 

  • Als lid van de vakbond heb je recht op een vakbondspremie van 145 € per jaar.

  • Onze vakbondsafgevaardigden helpen je met raad en daad. Je kan ook terecht bij de dienstverleners in onze regionale kantoren.

  • Wil je weten wat je waard bent op de arbeidsmarkt? Onze medewerkers geven je graag salarisadvies.

  • Het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van ACV PULS staat voor je klaar als je je loopbaan onder de loep wil nemen.

  • We betalen een premie bij je huwelijk, de geboorte van je kind, je pensionering en bij je overlijden.

  • In onze brochures en op de website vind je informatie over allerlei werkthema’s.

  • Je ontvangt tien keer per jaar het ledenblad ‘ACV Puls Magazine’, waarmee we je op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes.

  • ACV-PULS maakt met je werkgever bindende afspraken over je arbeidsvoorwaarden. Denk maar aan de vakbondspremie, de fietsvergoeding, de eindejaarspremie en de index.

  • Bij problemen zoeken wij een oplossing met je werkgever. Als het tot een rechtszaak komt, bieden wij je gratis rechtsbijstand.

  • Word je werkloos, dan brengen wij je werkloosheidsdossier in orde.

Lidgeld

Afhankelijk van je situatie betaal je een ander bedrag aan lidgeld. Vraag ernaar bij je vakbondsafgevaardigde of met het contactformulier.

Vergeet niet dat je in ons paritair comité 145 € per jaar vakbondspremie terugkrijgt.

zoek de 10 verschillen

bottom of page